رزرواسیون

اطلاعات مسافر

ترمینال

پرواز داخلی

( داخل ایران )

پرواز بین المللی

( خارج ایران )

اطلاعات مسافر

نوع پرواز

مسافر پرواز ورودی

( پرواز های به مقصد مشهد )

مسافر پرواز خروجی

( پرواز های با مبدا مشهد )

اطلاعات مسافر

ملیت

ایرانی

( افراد با ملیت ایرانی )

غیر ایرانی

( افراد غیر ایرانی )

اطلاعات مسافر

اطلاعات فردی
نام مسافر در تابلو انتظار *
کدملی یا شماره پاسپورت

تلفن همراه *
پست الکترونیکی

تاریخ تولد

تعداد مسافران
بزرگسال
کودک
( بین 2 تا 5 سال )
خردسال
( کوچکتر از 2 سال )

خدمات ویژه
نیاز به ویلچر
 


تعداد مستقبل
 
اطلاعات پرواز

اطلاعات پرواز

اطلاعات پرواز
تاریخ ورود *

شرکت هواپیمایی *

شماره پرواز *

ساعت پرواز *

مبدا *


نمایش پیش فاکتور

تایید

اطلاعات مسافر
نام مسافر در تابلو انتظار :  
ملیت  
تلفن همراه پست الکترونیکی کد ملی
تاریخ تولد      
اطلاعات پرواز
نوع پرواز جایگاه تاریخ
شماره پرواز  
هزینه ها
شرح تعداد مبلغ ( ريال )
مسافر بزرگسال 0
کودک 0
خردسال 0
مستقبلین 0 0
جمع کل
کلیه اطلاعات وارد شده مورد تایید اینجانب می باشد و شرایط و مقررات مربوطه را می پذیرم